نمای داخلی

بزودی پردیس سینمایی اطلس بزودی پردیس سینمایی اطلس بزودی پردیس سینمایی اطلس بزودی پردیس سینمایی اطلس بزودی پردیس سینمایی اطلس بزودی پردیس سینمایی اطلس بزودی پردیس سینمایی اطلس بزودی پردیس سینمایی اطلس بزودی پردیس سینمایی اطلس بزودی پردیس سینمایی اطلس تجهیز واحدهای تجاری   تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری   تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری   تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری   تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری   تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری   تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری   تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری   تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری   تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری   تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری   تجهیز واحدهای تجاری افتتاح فروشگاه ساتیسان گاز به مدیریت آقای نوروزی  افتتاح فروشگاه ساتیسان گاز به مدیریت آقای نوروزی افتتاح فروشگاه ساتیسان گاز به مدیریت آقای نوروزی  افتتاح فروشگاه ساتیسان گاز به مدیریت آقای نوروزی افتتاح فروشگاه ساتیسان گاز به مدیریت آقای نوروزی  افتتاح فروشگاه ساتیسان گاز به مدیریت آقای نوروزی تجهیز واحدهای تجاری     تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری     تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری     تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری     تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری     تجهیز واحدهای تجاری تکمیل بزرگ بازار اطلس    تکمیل بزرگ بازار اطلس تکمیل بزرگ بازار اطلس   تکمیل بزرگ بازار اطلس تکمیل بزرگ بازار اطلس   تکمیل بزرگ بازار اطلس تکمیل بزرگ بازار اطلس   تکمیل بزرگ بازار اطلس تجهیز و راه اندازی پمپ خانه   تجهیز و راه اندازی پمپ خانه تجهیز و راه اندازی پمپ خانه   تجهیز و راه اندازی پمپ خانه تجهیز و راه اندازی پمپ خانه   تجهیز و راه اندازی پمپ خانه تجهیز و راه اندازی پمپ خانه   تجهیز و راه اندازی پمپ خانه تجهیز واحدهای تجاری    تجهیز واحدهای تجاری تجهیز واحدهای تجاری    تجهیز واحدهای تجاری ورود کالا    ورود کالا ورود کالا    ورود کالا بزودی حضور برندهای معتبر    بزودی حضور برندهای معتبر بزودی حضور برندهای معتبر    بزودی حضور برندهای معتبر بزودی حضور برندهای معتبر    بزودی حضور برندهای معتبر تکمیل ساخت دکور دیگر واحدها   تکمیل ساخت دکور دیگر واحدها تکمیل ساخت دکور دیگر واحدها   تکمیل ساخت دکور دیگر واحدها تکمیل ساخت دکور دیگر واحدها  تکمیل ساخت دکور دیگر واحدها نصب دکور واحدهای تجاری   نصب دکور واحدهای تجاری تکمیل پروژه   تکمیل پروژه تکمیل پروژه   تکمیل پروژه تکمیل پروژه  تکمیل پروژه تکمیل پروژه  تکمیل پروژه نصب نرده‌های پله‌های دکوراتیو  نصب نرده‌های پله‌های دکوراتیو رمپهای برقی نصب شده   رمپهای برقی نصب شده رمپهای برقی نصب شده   رمپهای برقی نصب شده رمپهای برقی نصب شده   رمپهای برقی نصب شده اجرای کناف و لوور طلایی دور ویدها   اجرای کناف و لوور طلایی دور ویدها رنگ‌آمیزی ستون‌های پارکینگ   رنگ‌آمیزی ستون‌های پارکینگ تکمیل نازک‌کاری دور ویدها   تکمیل نازک‌کاری دور ویدها برقراری انشعابات تلفن در اتاق مخابرات    برقراری انشعابات تلفن در اتاق مخابرات هواساز     هواساز هواساز     هواساز هواساز     هواساز هواساز     هواساز نصب روشنایی و اطفا حریق راهرو     نصب روشنایی و اطفا حریق راهرو بتونه کاری کناف راهرو     بتونه کاری کناف راهرو سکوی پله های برقی در طبقه k       سکوی پله های برقی در طبقه k کناف سقف        کناف سقف شیشه های کرتن وال در طبقه اداری        شیشه های کرتن وال در طبقه اداری نمایی از واحدهای تجاری اماده تحویل        نمایی از واحدهای تجاری اماده تحویل پله های سنگی و برقی وید        پله های سنگی و برقی وید نمایی از دکوراسیون واحدها        نمایی از دکوراسیون واحدها نمایی از واحدهای تجاری اماده تحویل       نمایی از واحدهای تجاری اماده تحویل تکمیل نازک کاری پله های اضطراری      تکمیل نازک کاری پله های اضطراری پله های سنگی و برقی وید      پله های سنگی و برقی وید نمای داخل واحدها پس از سیم کشی ، کانال کشی و رنگ آمیزی      نمای داخل واحدها پس از سیم کشی ، کانال کشی و رنگ آمیزی سنگ فیلتر راه پله ها      سنگ فیلتر راه پله ها نمونه ای از واحدهای اجرا شده در طبقه C      نمونه ای از واحدهای اجرا شده در طبقه C سنگ بدنه راهروها در جنب پله های برقی     سنگ بدنه راهروها در جنب پله های برقی پله های وید اصلی     پله های وید اصلی سرامیک کف دور ویدها و سنگ ستون    سرامیک کف دور ویدها و سنگ ستون سنگ بدنه راهروها در جنب پله های برقی    سنگ بدنه راهروها در جنب پله های برقی سرامیک و سنگ کف مشاعات طبقات تجاری    سرامیک و سنگ کف مشاعات طبقات تجاری یکی از طبقات پارکینگ در پایان سفتکاری    یکی از طبقات پارکینگ در پایان سفتکاری

نمای بیرونی

جشنواره طلایی اطلس جشنواره طلایی اطلس جشنواره طلایی اطلس جشنواره طلایی اطلس جشنواره طلایی اطلس جشنواره طلایی اطلس نمای بزرگ بازار اطلس            نمای بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس            نمای بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس            نمای بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس            نمای بزرگ بازار اطلس تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل  تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل  تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل  تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل  تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل  تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل  تکمیل پیاده رو و تسهیل در تردد شهروندان روشندل نمای بزرگ بازار اطلس            نمای بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس            نمای بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس            نمای بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس            نمای بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس            نمای بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس            نمای بزرگ بازار اطلس نصب شیشه‌های کرتین وال و اسپس فریم ورودی      نصب شیشه‌های کرتین وال و اسپس فریم ورودی نصب شیشه‌های کرتین وال در ورودی تشریفات      نصب شیشه‌های کرتین وال در ورودی تشریفات نصب شیشه‌های کرتین وال در ورودی تشریفات      نصب شیشه‌های کرتین وال در ورودی تشریفات پمپ‌های موتورخانه بام      پمپ‌های موتورخانه بام نمای بزرگ بازار اطلس            نمای بزرگ بازار اطلس پمپ های موتورخانه بام       پمپ های موتورخانه بام پمپ های موتورخانه بام      پمپ های موتورخانه بام تکمیل موزاییک بام      تکمیل موزاییک بام هواساز      هواساز هواساز      هواساز پمپ      پمپ پمپ      پمپ پمپ      پمپ پمپ      پمپ بویلرهای موتورخانه بام     بویلرهای موتورخانه بام تکمیل ورودی ها      تکمیل ورودی ها تکمیل ورودی ها     تکمیل ورودی ها ورودی ها    ورودی ها نمای بزرگ بازار اطلس        نمای بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس       نمای بزرگ بازار اطلس ورودی بزرگ بازار اطلس       ورودی بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس      نمای بزرگ بازار اطلس سنگ نما در حال تکمیل   سنگ نما در حال تکمیل اجرای موزاییک بام   اجرای موزاییک بام نمای بزرگ بازار اطلس      نمای بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس     نمای بزرگ بازار اطلس نمای بزرگ بازار اطلس     نمای بزرگ بازار اطلس اجرای شیب بندی بام  اجرای شیب بندی بام اجرای شیب بندی و کرم گیری بام و سفتکاری خرپشته ها  اجرای شیب بندی و کرم گیری بام و سفتکاری خرپشته ها نمای بیرونی پروژه در مرحله اسکلت  نمای بیرونی پروژه در مرحله اسکلت نمای بیرونی پروژه در مرحله اسکلت  نمای بیرونی پروژه در مرحله اسکلت نمای بیرونی پروژه در مرحله اسکلت  نمای بیرونی پروژه در مرحله اسکلت نمای بیرونی پروژه در مرحله اسکلت  نمای بیرونی پروژه در مرحله اسکلت

۳D